MANAGEMENTS
Name Post Job Address
Shree Sachin Yadav President Business 1399 Shiv Chhaya, Napiar Town, Jabalpur.
Shree Sandeep Yadav Co president Business 1398 Shiv Chhaya, Napiar Town, Jabalpur.
Smt. Geeta Yadav Secretary Job 1399 Shiv Chhaya, Napiar Town, Jabalpur.
Shree J.S.Yadav Co secretary Job 2001/1 Hathital Colony Jabalpur.
Shree Gyan Chand Ahirwar -- Job 36/1 Sindhi Camp Jabalpur.
Smt Pooja Makkar Member Job Nagrath Chowk, Jabalpur
Shree Umakant Ahirwar Member Business 36/1 Sindhi Camp Jabalpur.
Smt. Mamta Yadav Member House Wife 13, Hathitaal Colony, Jabalpur
Smt Santi Devi Member House Wife 1399 Napiar Town, Jabalpur.
Shree Susheel Yadav Member Business 1399 Shiv Chhaya, Napiar Town, Jabalpur.
Smt Neelam Sahu Member House Wife 205/1 Rameshwar Colony, Vijay Nagar, Jabalpur
Smt Rekha Sahu Member House Wife 105/1 Rameshwar Colony, Vijay Nagar, Jabalpur.
Shree Krishna Kant Sahu Member Retaired 205/1 Rameshwar Colony, Vijay Nagar, Jabalpur
     
Copyright 2009 venkateshwarcollege.com